مجتبی نوربخش _
موقع شام جای خالیت را که حس میکنم اشک در چشمانم حلقه میزند ، با تعجب نگاهم میکنند ، لبخندی میزنم و میگویم : چقدر داغ بود ... افرادی که پسند کرده اند ( 1 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
پیام نو پیام نو
تولدت مبارک ، شاد و پیروز باشی.

فاطی فاطی فاطی فاطی
تووووووووووووووووووووولدت مباااااااااااارک