امیر@ .......
خدایا! ما اگر بد کنیم تو را بنده خوب بسیار است، تو اگر مدارا نکنی مارا خدای دیگر کجاست؟‍!


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار