ندا موسوی
دستــهایمــــ را بـــرای تـــو می نویســــم بـــرای تـــو ! کـــه در تیــــر راســــ نگاهتــــ نیســتمــــ


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار