یکی یدونه
کسی که تا دیروز می گفت : بدون تو حتی نمی توانم نفس بکشم.... امروز در آغوش دیگری نفس نفس می زند... افرادی که پسند کرده اند ( 18 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های یکی یدونه
هدیه های یکی یدونه

نمی دونم

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار