محمدسعید غانمی
دوست داشتن کسی که ارزش دوست داشتن ندارد اسراف محبت است.


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های محمدسعید غانمی


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار