فریاد عباسی
من باده خورم و لیک مستی نکنم،الّا به قدح دراز دستی نکنم،دانی غرضم ز می پرستی چه بود،تا همچو تو خویشتن پرستی نکنم . . .


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های فریاد عباسی
هدیه های فریاد عباسی

منوچهر عباسی

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار