آرزو ایکس
اونی که ازمن گذشت واسه من درگذشت روحش شادویادش گرامی...! افرادی که پسند کرده اند ( 5 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام هدیه های آرزو ایکس

....

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
فر بد دانش فر بد دانش
تولدت.مبارک.باشه.باب.
آرزو.برات.بهترین.ها.رو.آرزو.میکنم.باب.

فر بد دانش فر بد دانش
میگن.نگو.میگم.بگین.باب.!.

آرزو ایکس آرزو ایکس خخخ چیو ...بگین راحت باشین

فر بد دانش فر بد دانش چشم.میگم.البته.میگن.بگم.که.این.زریا.میگه.که.ازدواج.کرده.!.شما.بگین.منم.بگم.

آرزو ایکس آرزو ایکس درسته ازدواج کرده ....برین ب اونایی ک میگفتن نگو بگین ک گفت....

فر بد دانش فر بد دانش هوف.گفتن.بگم.باورم.نمیشد.گفت.به.من.ها.شما.گفتی.منم.گفتم.لعنت.به.من.که.گفتم.ای.کاش.نمیگفتی.

آرزو ایکس آرزو ایکس بهشون همینایی ک من گفتمو بگید ...

فر بد دانش فر بد دانش میگم.که.شما.گفتین.!.ای.کاش.خودش.میگفت.اینا.همه.دروغه.میگن.نیست.منم.میگم.ولی.تو.میگی.هست.خب.حتمن.هست.دیگه.باب.

آرزو ایکس آرزو ایکس بله هست یکسالو چند ماهه.............

فر بد دانش فر بد دانش هوف.بگین.که.گفتم.خوشبختیش.آرزوست.باب.و.کور.شود.هر.آنکه.نتواند.دید.باب.بگین.گفتم.تنکس.

آرزو ایکس آرزو ایکس چشم همشو میگم..ممنون

فر بد دانش فر بد دانش میگم.بای.بگین.بای.

آرزو ایکس آرزو ایکس بای.