معصومه غریب


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های معصومه غریب
هدیه های معصومه غریب

من.خود من

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
فر بد دانش فر بد دانش
باب.خاک.تو.سرت.باز.تولدت.مبارک.عبزی.
فرشته .جهنمی.باب.

فر بد دانش فر بد دانش
خاک.تو.سرت.باب.
شنیدم.شوهر.کردی.تلاغ.گرفتی.آره.

زهرا ااا زهرا ااا
تولدت مبارک

معصومه غریب معصومه غریب
فقط اومدم یادی کنم از گذشته دوسای خوب

رضا سعادت نژاد رضا سعادت نژاد
سلام ... به ... به ... خاله خانوم ... .
هی گفتیم پیر شدی دیگه عکس و اینا مال یکی دیگه شد دا.
عاقا کوجا بودیم ما ... نبودیم ... چه خبر داریم دیگه ... ؟!

علی ااا علی ااا
یادت گرامی جان :-)

پارسا زارع پارسا زارع
تولدت مبارککککککککککککککککک
بووووووووووووس)

رضا سعادت نژاد رضا سعادت نژاد
تولودت موبارک معصومه غریب ...

مژگان بانو مژگان بانو
تولدت مبارک معصوم جان:*)

زینب سیاه سرانی زینب سیاه سرانی
تولدت مبارک خانوم گل ♥

دادا رضا دادا رضا
*♥*♥*♥ تولدت مبارک ♥*♥*♥*