ممد آقا
گور بابای بعضیا...پیش به سوی بعدیا... افرادی که پسند کرده اند ( 4 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های ممد آقا
هدیه های ممد آقا

میزی برای کار ،
کاری برای تخت ،
تختی برای خواب ،
خوابی برای جان ،
جانی برای مرگ ،
مرگی برای یاد ،
یادی برای سنگ ،
این بود زندگی؟!؟!؟!؟!؟!؟!

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
میلاد جوجه گرافیست میلاد جوجه گرافیست
بچه اصفهونی...

میلاد جوجه گرافیست میلاد جوجه گرافیست این چیه؟! کجا نوشتم من اینو؟!؟!؟

من منه نیما من منه نیما عینگ بخرم برات عزیزم ؟؟ نگفتی تو تلگرام آخر

میلاد جوجه گرافیست میلاد جوجه گرافیست تالش

من منه نیما من منه نیما زابل

دختر اسپندی دختر اسپندی
تفلللللد 1ماه پیشت موباااااااااااااااااااااااااااااارک...خعلی پساپس...

من منه نیما من منه نیما
بسیجی...مخلص خداس

ممد آقا ممد آقا بخوااااب...نکبت...خخخخ

محسن محسن محسن محسن
سلام رفیق تولدت مبارک

ممد آقا ممد آقا سلام قربونت داداش

مهسا بانو مهسا بانو
تولدت مبارک

علی ااا علی ااا تولدتون مبارک

ممد آقا ممد آقا مرسی مهسا جان

ممد آقا ممد آقا مررررررسی علیااا جووووون

حدیث ام حدیث ام یه چیز رو نمیشه از پسرا گرفت "معرفت " پسراااادستتتتتت هووووراااا میدونین چرا؟؟ چون اصلا ندارن که بخوای بگیری ازشون))) دخترااااااااااااااااااااااا جییییییغغغ موج مکزیکیییییی لاااااااااااااااایک