یوگی یوگی
عشق به شکل پرواز پرنده ست ولی شاعر دقیقن ذکر نکرده کدوم پرنده لاشخور یا کرکس یا جغد ! افرادی که پسند کرده اند ( 1 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های یوگی یوگی
هدیه های یوگی یوگی

!؟؟!؟!!؟!؟!؟!؟؟!!؟!؟!؟!؟؟!

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار