سید نالبن احمدی
.......


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های سید نالبن احمدی
نماد های سید نالبن احمدی
هدیه های سید نالبن احمدی

........

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
محمود یاوری محمود یاوری
تولدتتتتتتتتتتتت مبارککککککککککککک

پیام نو پیام نو
تولدت مبارک.

دیزاینر کورد دیزاینر کورد
تووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولدت
مووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووبارک

ناشناس ناشناس ناشناس ناشناس سید تولدت مبارک

سید نالبن احمدی سید نالبن احمدی
عکس‌های قشنگ، دلیل بر زیبایی تو نیست
ساخت دست عکاس است
درونت را زیبا کن که مدیون هیچ عکاسی نباشی
“مرحوم خسرو شکیبایی"

دختر اسپندی دختر اسپندی

دختر اسپندی دختر اسپندی ممنوووووووون...سیید...^_^♥