مژگان بانو
فراموشش کردمــــ... فقط گاهی بی اختیار اسمش را که میشنوم میشکنمــ … افرادی که پسند کرده اند ( 7 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های مژگان بانو
هدیه های مژگان بانو

دلشکسته...

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
ارزو نوروزی ارزو نوروزی
هی دا بیادتم رفیق قدیمی من ...

مژگان بانو مژگان بانو
چرا امشب من اینقد خوشحالم آیا؟؟

فر بد دانش فر بد دانش شاید.موقع.شادیات.رسیده.باشن.باب.

مژگان بانو مژگان بانو
وای چقد خوشحالم امشب بعد از دوسال به سایت سر میزنم))چقد خاطره داشتیم چقد دوستای خوب و چه شبایی که پای سیستم تا صبح اینجا سر کردیماز همه مهمتر اینکه دوستی که فقط مجازی بود الان نزدیک منه در شهر منه اگه گفتین کیه؟))

فر بد دانش فر بد دانش دوستت.مجازی.بوده.الان.تو.شهرته.هوففف.حدسش.سخته.باب.

ارزو نوروزی ارزو نوروزی الهی من قربونت برم دا جونم

ارزو نوروزی ارزو نوروزی
va baz ham daaa...

مژگان بانو مژگان بانو عزیزم آرزو

امیرحسین محمودی امیرحسین محمودی
to hanooz ham hasti dokhtar

مژگان بانو مژگان بانو بلی بلی

ارزو نوروزی ارزو نوروزی
Da

من منه نیما من منه نیما ٌٌ#مهدی_حدادی #کنکـــــور #2_میلیون #بلاک #2_رویی

مژگان بانو مژگان بانو و باز هم نیما..

مژگان بانو مژگان بانو
عروسی مان خوب برگزار شد . . .
حالا در خانه خودمان نشسته ایم و این اولین شب آرامش ماست ، هنوز لباس عروس و کت شلوار دامادی بر تن مان است ، خسته ایم و این شیرین ترین خستگی دنیاست که پس از سال ها به هم رسیده ایم . . .
با همان لباس عروس برمیخیزد و ۲ نخ سیگار میاورد و روی پاهایم مینشیند ، یکی بر لب من و دیگری بر لب او . . .
چشم هایمان میخندد . . .
میدانیم امشب چه خبر است و این هم شیرین ترین سیگار دنیا خواهد شد . . .
چشم در چشم ، دست در دست و چند پک عمیق و فضای خانه مه آلود میشود . . .
ناگاه لای انگشتانم داغ میشود و از این رویای شیرین بیرون می آیم . . .
یادم می آید تو سال هاست که رفته ای بی معرفت و من هنوز با هر نخ سیگار غرق رویای تو می شوم ...

ارزو نوروزی ارزو نوروزی من هنوز با هر نخ سیگار غرق رویای تو می شوم ..

مژگان بانو مژگان بانو یادم می آید تو سال هاست که رفته ای بی معرفت...