دیوانه دیوانگی
روي مزار گوسفندان آب مي پاشم شايد كه نسلي ديگر از اين خاك برخيزد


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های دیوانه دیوانگی
نماد های دیوانه دیوانگی
هدیه های دیوانه دیوانگی

درباره یک آدم دیوانه چه بگویم !؟

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار