عاطفه کیا
با ما به از ان باش ک با خلق جهانی...


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های عاطفه کیا
هدیه های عاطفه کیا

خودمم

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
کاربر پاک شده کاربر پاک شده
خداوندا ، نمیدانم چه تقدیری مرا فرموده ای اما
برای دوستان من عطا فرما :
هزار و سیصد امید
هزار و سیصد و نود بهروزی
هزار و سیصد و نود و پنج لبخند زیبا
سال نو بر شما و خانواده محترمتان مبارک باد

شیخ میلاد شیخ میلاد
زادروزت خجسته عاطفه ی عزیز ، مثبت بهترین آرزو ها...

شیخ میلاد شیخ میلاد
روزگارد خراو نود ممو

کاربر پاک شده کاربر پاک شده
یاد ......

عاطفه کیا عاطفه کیا
اگه هایده بجای اینکه هر شب بره میخونه میرفت باشگاهالان زنده بود مث گوگوش
والا

رضا اورمو آرمان نگار آذربایجان رضا اورمو آرمان نگار آذربایجان
دم گربه ها گرم با بو کردن ميفهمند هر آشغالي خوردني نيست اما ما آدما.....

عاطفه کیا عاطفه کیا میخوریم بعد میفهمیم ک اشغالن...

عاطفه کیا عاطفه کیا
گاهی نیاز است دکتر بجای یک مشت قرص
برایت فریاد تجویز کند....

عاطفه کیا عاطفه کیا
به بعضیام باس گف
امیدتو از دست نده
از کپک پنی سیلین ساختن
از توهم ی چیزی در میاد دیگه...

زهرا اا زهرا اا خخخخخخخ

عاطفه کیا عاطفه کیا راست میگم خب

ملینا بیات ملینا بیات خو راست میگه

عاطفه کیا عاطفه کیا
با ما به از ان باش ک با خلق جهانی....

رضا سعادت نژاد رضا سعادت نژاد با کی به شیم ... با ای حال بعضی ها دوس دارن گلابی بمونن.

عاطفه کیا عاطفه کیا گلابی؟؟؟؟ ایول

عاطفه کیا عاطفه کیا
ولم کنید تب نکرده ام
پیشانیم را برای دستهای یخ زده او گرم نگه داشته ام...

رضا سعادت نژاد رضا سعادت نژاد خب پس اینگاری تب نکردی ... !

عاطفه کیا عاطفه کیا
کلافه کرده ای مرا....
چرا همیشه لبخندهایت از نوشته هایم قشنگ تر است..

رضا سعادت نژاد رضا سعادت نژاد خب ... نمیخوای شوهر کنی ... !؟

عاطفه کیا عاطفه کیا نچ

محسن محسن محسن محسن

عاطفه کیا عاطفه کیا
تمام شعرهایم بوی ترا میدهد
میگویند فراموشش کن
اما نمیدانند
تو در جانم ریشه کرده ای
باید جان بدهم...

رضا سعادت نژاد رضا سعادت نژاد برو از ای فکرا نکن ... یه هفته پیش تا حالا راهی بود دا.

عاطفه کیا عاطفه کیا
عاشق ک شاخ ودم ندارد حواست ک نباشد بیتاب میشوی
زل بزنی ب یک نقطه
دلتنگ ک باشی
همه چیز تمام است محکوم میشی ب عشق

عاطفه کیا عاطفه کیا
همه بدبختی های ما ناشی از این است ک نسل کهنه ما ب تحجر مبتلاست
و نسل جدید ب هیچ وپوچ
دکتر علی شریعتی

رضا سعادت نژاد رضا سعادت نژاد خب ... تو اینا رو هم مدونی ... !

عاطفه کیا عاطفه کیا
خوشبحال باد گونه هایت را لمس میکند
و هیچ کس ازو نمیپرسد ک با تو چ نسبتی دارد..
کاش مرا باد می افریدند
ترا برگ درختی خلق میکردند
عشق بازی برگ وباد را دیده ای؟؟
درهم میپیچند وعاشقتر میشوند..

رضا سعادت نژاد رضا سعادت نژاد برو یکم قرآن رو با مهنی بخون ... با ای شرایط میری جهنم.

عاطفه کیا عاطفه کیا
چراغهارا خاموش کن...
نور نمیخواهم...
نگاهم ک میکنی برق نگاهت مرا ک هیچ
تمام شب را روشن میکند..

رضا سعادت نژاد رضا سعادت نژاد یاد دختر های قدیم بخیر ... یاد حیا و حرف های نگفته و سکوت و پدر و مادر و خانواده ... یاد باد ... !

عاطفه کیا عاطفه کیا
شب ها شانه ها خواب موهای ترا میبینند...
وصبح ها با اشتیاق صف میکشند بروی میز ارایش...

رضا سعادت نژاد رضا سعادت نژاد و مجدد برو یکم قرآن رو با مهنی بخون ... با ای شرایط میری جهنم.

محسن محسن محسن محسن

سجاد ابراهیمی فرد سجاد ابراهیمی فرد
هر وقت کودکانه دست کسی را گرفتم , گم شدم !!!


آنقدر که در من هراس از گرفتن دستی است ... از گم شدن نیست .

عاطفه کیا عاطفه کیا مرد ک سیگار میکشد تو دود میبینی ...اما او خاطره...

عاطفه کیا عاطفه کیا
نحوه ی روبوسی عید...


اولی :
به به به سلام سال نو مبارک...
دومی :
سلام سال (ماچ) نو (ماچ) شما هم (ماچ) مبارک...!!!

شیخ میلاد شیخ میلاد حالگد؟؟؟

عاطفه کیا عاطفه کیا نازانم...

عاطفه کیا عاطفه کیا نازانم...

شیخ میلاد شیخ میلاد :|

رضا سعادت نژاد رضا سعادت نژاد :\ .

عاطفه کیا عاطفه کیا بیخیال اقا رضا

رضا اورمو آرمان نگار آذربایجان رضا اورمو آرمان نگار آذربایجان
حال عجیبی دارم انگار تنها کسی که با منه خداست عادت کردم ...
عادت کردم شبا به جای اون بالشمو بغل کنم...
عادت شده شبا تا ساعت دو به فکرش باشم و خوابم نبره
عادت شده...

عاطفه کیا عاطفه کیا
وقتی نخواستت اروم بکش کنار ..
غم انگیز است نخواهد ترا ...
مسخره است نفهمی..

عاطفه کیا عاطفه کیا
تنهایی عار نیست
اتمام حجت است با اغوش های بی دروپیکر...

لیدی کورد لیدی کورد
هیمان شه وار ها شین تو
سه خته دواره دین تو
تا کو دریژه چین تو
ئه مشو دی بایه بایدنو
کی کو چه می له ژیر بر
ئه را لید نیتید خه ور
هه ی تال به رز نیشکر
ئه مشو دی بایه بایدنو

عاطفه کیا عاطفه کیا
دکترشریعتی می گوید:
'ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻧﻢ ﺷـــــﺮﻡ ﻣﯿﮑﻨﻢ!
ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯿﺨــــﻮﺍﻫﻢ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﺒﺎﺷﻢ!
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﯼ ﺑﺎﺷﻢ ﭘﺎ ﺭﻭﯼ ﯾﻮﻧــــﺠﻪ ﻫﺎ ﺑﮕﺬﺍﺭﻡ!
ﺍﻣــــﺎ ﺩﻟـــــﯽ ﺭﺍ ﺩﻓﻦ ﻧﮑﻨﻢ!
ﮔﺮﮔﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺪﺭﻡ ﺍﻣــــﺎ ﺑﺪﺍﻧﻢ، ﮐﺎﺭﻡ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺫﺍﺕ ﺍﺳﺖ، ﻧﻪ ﻫـــــﻮﺱ!
ﺧﻔﺎﺵ ﺑﺎﺷﻢ، ﮐﻪ ﺷﺒﻬﺎ ﮔﺮﺩﺵ ﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﮐﻮﺭ...
ﺍﻣﺎ ﺧـــــﻮﺍﺑﯽ ﺭﺍ ﭘﺮﭘﺮ ﻧﮑﻨـــﻢ! ﮐﻼﻏﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﺭﻗﺎﺭ ﮐﻨﻢ....
ﺍﻣﺎ ﭘﺮﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺭﻧﮓ ﻧﮑﻨــــﻢ ﻭ ﺩﻟﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﺪﺳـــﺖ ﻧﯿﺎﻭﺭﻡ!
ﭼﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﻢ ﺷﺎﯾـــﺪ...
ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻫﯿــــــﻦ...
ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ "ﺍﻧﺴــــﺎﻥ" ﺧﻄﺎﺏ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ!

پیام نو پیام نو فوق العاده هست / ممنونم.

عاطفه کیا عاطفه کیا
امشب بازهم پیراهنت را ک جاگذاشته بودی را بوییدم
بازهم پرشدم ازتو!!!

عاطفه کیا عاطفه کیا
همین چندروز میکردم میتوانم عاشق یکی مانند تو شوم!!!
ازهمین چند روز پیش هیچکس شبیه تو نیس....

عاطفه کیا عاطفه کیا
اسمان ک نشد!!!!
چرا درخت نباشم؟؟؟؟
وقتی تو درمان اینهمه پرنده ای!!!!
ذهنم پراز لانه هاییست ک برای تو ساخته ام....

عاطفه کیا عاطفه کیا
آنقدر خوابهایم سرک نکش
تو ک میدانی چقدر زود وابسته میشوم
شاید دیدی یک شب خوابیدم ودیگر بیدار نشدم....

عاطفه کیا عاطفه کیا
مرا کجا صدقه کرده ای ک مدام بلای بیتو بودن سرم میاید....

عاطفه کیا عاطفه کیا
تو صبح باش ....من تمام شبهای تاریخ را تاب میاورم