هدیه اقوامی
اگر تنها ترین تنها شوم باز خدا هست او جانشین همه ی نداشته های من است ...


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های هدیه اقوامی
هدیه های هدیه اقوامی

مـی آیــم دردهـایـم را روی ایــن صفحـ ه ی مجـازی مینـویســم ولی هیچـوقتـــ هیچ کس نفهمید مـن اینهـا را واقعـی "درد" میکشــم ..

لطفا صبر نمایید ...

...
دیوار
کاربر پاک شده کاربر پاک شده
خداوندا ، نمیدانم چه تقدیری مرا فرموده ای اما
برای دوستان من عطا فرما :
هزار و سیصد امید
هزار و سیصد و نود بهروزی
هزار و سیصد و نود و پنج لبخند زیبا
سال نو بر شما و خانواده محترمتان مبارک باد

مهرداد قانع مهرداد قانع
تولدِدون مُبارِک. رفیق

لیدی کورد لیدی کورد
توووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولدت موبارررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررک

هدیه اقوامی هدیه اقوامی مرسی دوستم..خیلی لطف کردی..

سيد جون سيد جون
زاد روزتون خيلي مبارك

هدیه اقوامی هدیه اقوامی ممنون دوستم..لطف کردی..

سيد جون سيد جون ):

هدیه اقوامی هدیه اقوامی
دْیگِهْ نِمْیخوٰامْ چْیزیْ دُرُسْتْ شِهْ ↸فَقَطْ بَدْتَرَ ازْینْ نَشِهْ

پویا آقازاده پویا آقازاده یاد قیمت پنیر افتادم هر روز بالا پایین میکرد خخخ تورم است دیگر چه میشود کرد

دوست خوب دوست خوب
دوستای قدیمی

هدیه اقوامی هدیه اقوامی ♥♥♥