سامان زمانی
نقاش نیستم اما تمام زندگیم را درد کشیدم افرادی که پسند کرده اند ( 2 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های سامان زمانی
هدیه های سامان زمانی

آدم حسابی نیستم / اشتباه زیاد دارم / کامل هم نیستم / حتی معمولی هم نیستم ..! بعضی وقتا دیوونم / شاید همیشه / ولی حداقل خودمم و خودم رو شبیه کس دیگه ای نکردم..! اگه میخوای شبیه کسی باشم * بقیه هستن *

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
دادا رضا دادا رضا
تولدت مبارک

شادی شجاعی شادی شجاعی
تولدت مباااااارک

دیزاینر کورد دیزاینر کورد
تووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولدت
مووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووبارک

شیخ میلاد شیخ میلاد
یادت سبزه همچنان < 3

دوست خوب دوست خوب
دوستای قدیمی