پویا حیاتی
هر انساني سه شخصيت دارد: 1”شخصيتي که نشان مي دهد 2”شخصيتي که واقعاً دارد 3”شخصيتي که خيال مي کند دارد


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های پویا حیاتی
هدیه های پویا حیاتی

www.Ahvazsell.ir
Computer,Commonication,Network,Multimedia,Design
https://www.facebook.com/ahvazsell
https://twitter.com/Ahvazsell

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
لیدی کورد لیدی کورد
تووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولدت مووووووووووووووووووووووووووووووووووبارک

حدیث ام حدیث ام
www.golbargface.com

ذبلذابلابلابل لبالبالبالبالبا ذبلذابلابلابل لبالبالبالبالبا
کافه گرافیک پاتوقی برای همه علاقندان واساتید محترم است .
باتشکر - مدیریت کافه گرافیک

http://coffegraphic.ir/Forum/

لیدی کورد لیدی کورد
کسی را دوست بدار که "دوستت دارد" ،حتی اگر غلام درگاهت باشد،
و دست بکش از دوست داشتن کسی که "دوستت ندارد" حتی اگر سلطان قلبت باشد
فراموش نکن که "زمان" آدم وفادار رو مشخص می کنه نه "زبان" .
"الهی قمشه ای"

پویا حیاتی پویا حیاتی نباید شیشه را با سنـــــــــگ بازی داد ! نباید مست را در حال ِ مستــــــی . . . دست ِ قاضـــــــــی داد ! نباید بی تفاوت ! چتر ماتـــــــــــــــــم را . . . به دست ِ خیــــــــــــــــس باران داد ! کبوترها که جز پرواز ، آزادی نمی خواهند ! نباید در حصار میـــــــــــــله ها با دانه ی گنــــــدم . . . به او تعلیم مانـــــــــــدن داد

حدیث ام حدیث ام
porya.njناراحت
porya.nj
تو رستوران بودیم
دختره با دوستش با یه کلاسی اومد تو
با کلی عشوه menu رو برداشت...
بعد با کلی مکث سرشو آورد بالا و با یه حالت خاصی گفت:۲ تا بام دریت جعفری واسه منو عشقم لدفن...
بعداز اینکه گارسونه کل میز رو گازگرفت گفت: اون بام دریت جعفری نیست!!!
با مدیریت جعفریه!!!

سه نفر در جا سکته زدند
آقای جعفری استعفا کرد
عشقش از طبقه سوم خودشو پرت کرد پایین
گارسونه از بس خندید مرد
داعش اعلام بی طرفی کرده

من الان تو سی سی یوام!!!

حدیث ام حدیث ام
:-)

لیدی کورد لیدی کورد
خسرو شکیبایی چه زیبا گفت :
تا زنده ای برابر کسی که به خودت علاقه مندش کردی مسئولی...
مسئولی در برابر اشکهایش، در برابر غمهایش، در برابر تنهاییش...
اگر روزی فراموشش کردی دنیا به یادت خواهد آور

پویا حیاتی پویا حیاتی ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺍﻡ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﻡ، ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﺏ ﻭ ﺍﺩﺑﯽ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰﻡ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽ ﺁﻣﻮﺯﻧﺪ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ... ﺭﺍﺳﺘﯽ، ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﯾﻢ ﯾﺎ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ؟