کا می
فقط زنده نباش . زندگی کن


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های کا می
نماد های کا می
هدیه های کا می

عشق گرافیک

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
دختر اسپندی دختر اسپندی
اسپندی جووونی...
رفتی حرم آقا...به ماهم بااااش...ممنون...

پیام نو پیام نو تولدت مبارک شاد و سلامت و پیروز باشی

دختر اسپندی دختر اسپندی به...یااااد...ماهم باااش...

مهسا بانو مهسا بانو
تولدت مبارک