ماری لوسیفر
لووووووووووووورفتم


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های ماری لوسیفر
نماد های ماری لوسیفر
هدیه های ماری لوسیفر

ها ها ها

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
لیدی کورد لیدی کورد
کسی را دوست بدار که "دوستت دارد" ،حتی اگر غلام درگاهت باشد،
و دست بکش از دوست داشتن کسی که "دوستت ندارد" حتی اگر سلطان قلبت باشد
فراموش نکن که "زمان" آدم وفادار رو مشخص می کنه نه "زبان" .
"الهی قمشه ای"