ابوتراب فاضل ساعتچی
گاهی دلم برای خودم تنگ می شود . . . افرادی که پسند کرده اند ( 1 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های ابوتراب فاضل ساعتچی


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
حد یث حد یث
می گویم:زور بخیر
پیرمرد در پاسخم میگوید:عاقبت بخیر به وجد می ایم از پاسخش چه دعایی!!!!!!!!!
من برایه او خیری میخواهم یه کوتاهی یک روز.....
اوبرایه من خیری میخواهد به بلندایه یک سرنوشت.....
*دوستایه خوبم عاقبت بخیر باشید...*