امیرحسین دخیلی
خیلی خیلی اتفاقی گرافیست شدم.... . افرادی که پسند کرده اند ( 3 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های امیرحسین دخیلی
هدیه های امیرحسین دخیلی

عالیم عالییییییییی..... .

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
نیلو فری نیلو فری
نیستی حاجی؟؟؟

حدیث ام حدیث ام
سلام عاقای دخیلی تولدت مبارک

رنــگ ســـال هم اعلام شد
رنــگ نــیــلــی .
.
.
.
.
.

همان رنـــگ صورت مـــادر

امیرحسین دخیلی امیرحسین دخیلی
ﺑﻌﻀــــــﯽ ﻫﺎ…!
ﮔـــﺮﯾﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ…!
ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﭼﺸـــــﻢ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ…!
ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ…!
ﺍﺷﮑــــﯽ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮔﯽ…!
“ﯾﮏ ﺳﮑــــﻮﺕ”…!
ﮔــــﻮﺷﻪ ﯼ ﭼﺸﻤﺸﺎﻥ…!
ﺑﻪ ﮐﻤﯿــــــﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ…!