مهدی صدیق
همه مردم صادق نیستند.ولی به ازای هر شیاد انسانی صدیق هم وجود دارد... افرادی که پسند کرده اند ( 1 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های مهدی صدیق
نماد های مهدی صدیق
هدیه های مهدی صدیق

منم یه بنده خدا

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار