کمیل ابراهیمی
کفش هایم که جفت میشود،دل هوای رفتن میکند. من کودکانه بی قرار تو میشوم، بی آنکه فکر کنم ، چه کسی دلتنگ من خواهدشد


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های کمیل ابراهیمی