شب نم پولو
فعلن ؛ فریادم تو گلوم خشک شده ...!!!


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های شب نم پولو
نماد های شب نم پولو
هدیه های شب نم پولو

منم دیگه ...
منی که مثِ همه ی من ها نیستم ...!

* * *
آدرس ما در « تلگرام » :https://telegram.me/sokotema

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
شب نم پولو شب نم پولو
کاش نمی‌‌شناختمت ...

آنوقت با تو بودن چه آسان بود
آنوقت هر چیزی رسمیتِ خودش را داشت ...

حتا سلام ها؛
حتا نگاه ها؛

مثِ دو غریبه؛
یک احوال پرسی‌ مودبانه
تعارف یک صندلی خالی ...

بی‌ هیچ تکلفی
کنارِ هم می‌‌نشستیم
بی‌ هیچ حرفی‌
قهوه هامان را می‌‌خوردیم ...

و اگر از روی حواس پرتی
پر از حسرتِ نوازشِ دست‌های تو
یا غرق رویای بوسه‌های تو می‌‌شدم ...

جای نگرانی نبود
همین که نگاهم می‌‌کردی
سرم را به کتابی؛‌
درختی؛
پرنده ای؛
آگهی روزنامه ای؛
بند می‌‌کردم

و تو فی‌البداهه از صرافتِ
آزار من می‌‌افتادی ...!

« نیکی فیروز کوهی »

↩️ ↩️ ↩️
کانالی پر از :
استعاره های عاشقانه ...♥️❣♥️

هم اکنون به «کانال » بپیوندید ...

شب نم پولو شب نم پولو https://telegram.me/sokotema

شب نم پولو شب نم پولو
طبقه یِ چهارم که باشی
پَنجره ها را که باز کنی
( اگر پنجره ای باشد )

می توانی هَوای آزاد را بفرستی
توی ریه هایَ ت
( اگر ریه ای باشد )

سیگارهایَ ت را می شماری
یکی را می گذاری گوشه ی ِلب
( گر سیگاری باشد )

و فکر می کنی :
چطور بزنی بیرون
از این مُستطیل تاریک
که داری جزئی از خاک
دیوارهایَ ش می شوی
که ذرّه ذرّه ذرّه ...
خاطره هایَ ت را از دست می دهی
( اگر خاطره ای باشد )

درد می کنند
استخوان هایَ ت که دارند
از توو خالی می شوند
درد می کنند
استخوان هایَ ت
( که تنها چیزی هستند که وجود دارند )
را کنار هم جمع می کنی
و فکر می کنی

طبقه چهارم که باشی
پنجره ها را که باز کنی
می توانی هوای آزاد را
بفرستی توی ریه هایَ ت ...!
( اگر هوای آزادی باشد )

« فاطمه اختصاری »
از کتاب : «کنار جاده ی فرعی »
صفحه ی : « 117 و 118 »

↩️ ↩️ ↩️

به ما بپیوندید ...
https://telegram.me/sokotema

شب نم پولو شب نم پولو
من کنار می کشم ...

اشتباه من این بود که ؛
مردهایِ فیلم ها و رُمان ها
و قِصه ها را باور داشتم ...

مردهایی که زیر پنجره َت
آواز می خوانند...

زیر باران با شاخه گُلی
در انتظارت می ایستند
و یاد بودها را از یاد نمی برند

و اگر تو بخواهی بروی
به پایت می افتند ...

مردانِ سرزمینِ من :
تا پیش از اولین بُوسه؛
تا قبل از آغوشِ نخستین؛
تا شروعِ تپش هایِ بی امانِ دلتنگی؛
تا آغاز قصه ای که در گوشَت
زمزمه می کنند عاشقند

امّا ...

اشتباه از من است
که بی دلیل گفتم:
من کنار می کشم

بی تفاوت شانه بالا انداختی
و حتا صبر نکردی
که پشیمان شوم...

مردانِ سرزمینِ من ؛
هیچ گاه
به لحظه هایِ دلدادگی
باز نمی گردند...!

« نیلوفر لاری پور »


شب نم پولو شب نم پولو دوستانِ عزیز : اینم آدرس « کانال» م در « تلگرام» https://telegram.me/sokotema

دوست خوب دوست خوب
دوستای قدیمی

شب نم پولو شب نم پولو ...

ديويد ديزاين ديويد ديزاين
... هر انسان لبخندی از خداست و تو زیبا ترین لبخند خدایی ...
:::::::::::::::::::::....... تولدت مبارک :* .......:::::::::::::::::::::

سید نالبن احمدی سید نالبن احمدی
***تولدت مبارک دوستم***