عاشقان مهدی موعود
هنوز برای شهید شدن فرصت هست...


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های عاشقان مهدی موعود
هدیه های عاشقان مهدی موعود

اي صاحب عصر

غم در درون جان

اشك در ديدگان

عقيده در سينه ها

استخوان در گلــو

خـــــــار در چشم

ايمان در دل

اتش بر كف

تيغ در دست

استوار و پايدار

ديده به راه ظهور تو دوخته ايم

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار