بهادر جمشیدی
هر کجا هستم باشم .... آسمان مال من است .... عشق زمین مال من است....


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های بهادر جمشیدی


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار