سپهر تراهی
جهانو به دو قسمت اگه تقسیم کنی . یه مرز باریکی وسطش ترسیم کنی. حکما یه عده خوبن و بقیه بد . چند تا رفیقتنو بقیه همه دشمنن...


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های سپهر تراهی
هدیه های سپهر تراهی

منم دیگه ..

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار