زهرا بازیار
دلتنگتم..........مادر...........


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های زهرا بازیار
نماد های زهرا بازیار
هدیه های زهرا بازیار

اصفهانی نیستم ولی اصفهان زندگی میکنم.
دختری احساساتی و حساس و مهربان!

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار