گل یاس
دلم تاب میخواهد و یک هل محکم...که دلم هری بریزد پایین...هر آنچه را در خود تلنبار کرده... افرادی که پسند کرده اند ( 3 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های گل یاس
هدیه های گل یاس

واااااااااااااااا

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
یه دوست خوب یه دوست خوب
خلاهه

علی ااا علی ااا
تولدت مبارک