ترنم خانم
ماندن سنگ بودن است و رفتن رود بودن . بنگر که سنگ بودن به کجا می رسد جز خاک شدن و رود بودن به کجا می رود جز دریا شدن !


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های ترنم خانم
هدیه های ترنم خانم

دوستم خوبی؟

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار