مانيا آشنا
خدايا بازم خودت هواي مارو داشته باش


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های مانيا آشنا
هدیه های مانيا آشنا

من مسلمانم قبله ام يك گل سرخ جانمازم چشمه مهرم نور...
"چشم ها را بايد شست جور ديگر بايد ديد"

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار