قاسم وادیان
زينب..! اي بانوي صبر ! شرمنده ايم كه بهاي حسيني شدن ما ، بي حسين شدن توبود ! و شرمنده تر از آن كه ، تو بي حسين شدي و ما هنوز حسيني نشديم!


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های قاسم وادیان
نماد های قاسم وادیان
هدیه های قاسم وادیان


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار