آتوسا کیانی
کسانی را که شمارو دوست دارند دوست بدارید شاید کسی به اندازه او شمارو دوست نداشته باشد


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های آتوسا کیانی
هدیه های آتوسا کیانی


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
آتوسا کیانی آتوسا کیانی
شنیدم نیماشمس باز اومده خخ

آتوسا کیانی آتوسا کیانی دلمون برا اینجا تنگ شده بود

آتوسا کیانی آتوسا کیانی دلمون برا اینجا تنگ شده بود