آراد مهرجو
پاينده باد قوم آريايي افرادی که پسند کرده اند ( 3 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های آراد مهرجو
هدیه های آراد مهرجو

خوبم، چون خوبم غمي نيست

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
دیزاینر کورد دیزاینر کورد
کسی را دوست بدار که "دوستت دارد" ،حتی اگر غلام درگاهت باشد،
و دست بکش از دوست داشتن کسی که "دوستت ندارد" حتی اگر سلطان قلبت باشد
فراموش نکن که "زمان" آدم وفادار رو مشخص می کنه نه "زبان" .
"الهی قمشه ای"