محمد تهرانی
بیشتر از آنچه نشان می دهی داشته باش ، کمتر از آنچه می دانی سخن بگو. افرادی که پسند کرده اند ( 3 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های محمد تهرانی
هدیه های محمد تهرانی

ما همه به امید آرامش فردا مجبوریم ناراحتی های امروز را تحمل کنیم

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار