علی جمشیدیان
فریاد نمی زنم مگه مرض دارم فریاد بزنم همه خواب هستند


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های علی جمشیدیان
هدیه های علی جمشیدیان


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
مهدی ایرانیان گرافیک مهدی ایرانیان گرافیک
نمونه کار خب گناه دارم مورد تایید قرار نگرفت

علی جمشیدیان علی جمشیدیان چرا؟

حد یث حد یث
دختره ﻣﯿﺮﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﯽ ،
ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻦ ﺍﺫﻭﻥ ﺑﮕﻮ ...
.
.
.
.
.
.
ﯾﻪ ﺁﻫﯽ ﻣﯿﮑﺸﻪ ﻭ ﻣﯿﮕﻪ :
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ |:

علی جمشیدیان علی جمشیدیان زیبا بود