پوریا احمدی
گر تو مجذوب کجا آباد دنیایی ، من اما جذبه ای دارم که دنیا را به اینجا می کشانم


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های پوریا احمدی

من شاعری را می شناسم
که وقتی روی زمین راه می رفت
روی زمین راه نمی رفت
من شاعری را می شناسم
که وقتی می خوابید
نمی خوابید
من شاعری را می شناسم
که وقتی مهربان نبود
مهربان بود
من شاعری را می شناسم
که وقتی شعر نمی خواند
شعر می خواند
من شاعری را می شناسم
که وقتی نیست
هست
من شاعری را می شناسم
که او را نمی شناسم

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
فاطی فاطی فاطی فاطی
توووووووووووووووووووووووووووووولدت مباااااااااااااااااااااااااااااارک