زهرا زهرا
الان وقتش نیس...به موقعش افرادی که پسند کرده اند ( 1 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های زهرا زهرا
هدیه های زهرا زهرا

گمشده ی این نسل اعتماد است...نه اعتقاد... اما افسوس...که نه بر اعتماد اعتقادیست... ! و نه بر اعتقادشان اعتماد....

لطفا صبر نمایید ...

...
دیوار
زهرا زهرا زهرا زهرا
چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد/من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک

رضا سعادت نژاد رضا سعادت نژاد چو دانه گر بیفتی بر سر آیی / چو خوشه سر مکش کز پا درایی *** مدارا کن که خوی چرخ تند است / به همت رو که پای عمر کند است.