لیدی کورد
روزی که نماند دگری بر سر کویت//دانی که ز اغیار وفادار ترم من افرادی که پسند کرده اند ( 10 )


Download.ir
کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام هدیه های لیدی کورد

...

لطفا صبر نمایید ...

...
دیوار
نیماا شمس نیماا شمس
نیستی هی لایک لایک کنی..از دستت راحت شدیما

لیدی کورد لیدی کورد خخخخخخخخخ سعادت ندارم داش گلم

لیدی کورد لیدی کورد فک ره شو نميکردم دل کسي برام تنگ شه خخخخخخخخخ طاقت بيار خووو

هيربد آريامهر هيربد آريامهر
سلام

لیدی کورد لیدی کورد سلام

علي ا یازی علي ا یازی

لیدی کورد لیدی کورد خخخخخخخ

علي ا یازی علي ا یازی بی معرفت