سجاد ابراهیمی فرد
حرفی نمانده ..... چه بگویم......


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های سجاد ابراهیمی فرد
هدیه های سجاد ابراهیمی فرد

بیخیل میشوم روزگارم را.......

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
فاطی فاطی فاطی فاطی
تولدت مبارک

شادی بهاری شادی بهاری
ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻢ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺭﺍ !...
ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻡ ﺣﻮﺍﻟﯽِ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ...
ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﮐﻨﻨﺪ !...
ﻋﺒﻮﺭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺍﺯ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﻫﺎﺷﺎﻥ،
ﻣﯽ ﺍﯾﺴﺘﻢ ﮐﻨﺎﺭِ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎﺷﺎﻥ، !
ﺳﺎﺩﻩ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ !...
ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻢ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺭﺍ ...
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽ ﺯﻧﻢ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻬﺰﺍﺀِ ﻗﻬﻘﻬﻪ ﻫﺎﺷﺎﻥ ...
ﮔﻮﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖِ " ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ "
ﻫﺎﺷﺎﻥ ...
ﺻﺒﻮﺭﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ، ﺑﻪ ﭘﺎﯼ ﺭﻓﺘﻦ ﻫﺎ ﻭ ﺁﻣﺪﻥ ﻫﺎﺷﺎﻥ ...
ﺻﺒﻮﺭﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻃﺎﻗﺘﻢ ﻃﺎﻕ ﺷﻮﺩ
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ...
ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ... ﭘﺸﺘﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ِ ﺩﻧﯿﺎﺷﺎﻥ !...
ﻭ ...
ﻣﯿﺮﻭﻡ

شادی بهاری شادی بهاری
ازمن نپرس چقدر دوستت دارم...
اینجادرقلب من حد مرزی برای حضورت نیست
خواستنت تمام شدنی نیست
خواستنی تر میشوی هر لحظه
تو"تکرار نمی شوی
این منم که دلبسته تر می شوم
اگر،عشق عشق باشد
زمان حرف احمقانه ایست
نفسم شاید دلیل زنده بودنم باشد،
ولی بی شک "تو "تنهادلیل همین نفسی
میدانی؟!!!
از تمام دنیا
یک نفر هست
نمی خواهم برایم بمیرد
می خواهم برایم زندگی کند

فاطی فاطی فاطی فاطی
سلام سجادجان
روز مرد مبارک

سجاد ابراهیمی فرد سجاد ابراهیمی فرد
خـــــــــــــــــــــــــــــدای منـــــ …
دســــــــتانــــــــت که مالــــــــــــــ منــــــــــ باشند
هــــــــــیچ کــــــــــس مــــــــرا دست کم نمیگیرد!
.