مجید لک
قطره اشکی، سوز آهی یا تیزی نگاهی قلبم را نرم نمی کند، اما شور عشقی پاره پاره اش می کند افرادی که پسند کرده اند ( 1 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های مجید لک

چی بگم؟ از کجا بگم؟؟ هیچی وللش! بپرسید از اول بگم:دی

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
لیدی کورد لیدی کورد
توووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولدت موبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارک