سید مرتضی حسینی منش
سیبا تکثیر - سبزوار


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های سید مرتضی حسینی منش
هدیه های سید مرتضی حسینی منش

انسان

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
سید مرتضی حسینی منش سید مرتضی حسینی منش
کسی که برای خدا باشد خدا برای اوست...
((خاص فقط خداس...))

سید مرتضی حسینی منش سید مرتضی حسینی منش بعد عمری در کجا باید که پیدایت کنم؟ از کدامین پنجره باید تمنایت کنم؟ من نمی گویم زمین را زیر و رو کردم ولی، سال ها گشتم به دنبالت که پیدایت کنم! بارها رفتم کنار آینه شاید که تو ذره ای جا مانده باشی و تماشایت کنم تا به کی باید برای پنجره، گلدان پیر یا برای آینه امروز و فردایت کنم؟ من برای این دل دیوانه ی چشم انتظار با کدامین قسمت و تقدیر معنایت کنم؟ حق بده، من حق ندارم بی تو باشم، حق بده حق ندارم خوب من، یک عمر تنهایت کنم باید از دیوارهای رو به رویم رد شوم بی تو می پوسد دلم، باید که پیدایت کنم.....

سید مرتضی حسینی منش سید مرتضی حسینی منش بازقند سرزمینی از دیار سربداران بیهق (سبزوار) تکخ ای از بهشت. کیلومتر 35 جاده طبس