سیده شیدا حسینیان
دوستت دارم مخاطب خاصم


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های سیده شیدا حسینیان
هدیه های سیده شیدا حسینیان

عشق یعنی آن نخستین حرفها عشق یعنی در میان برفها عشق یعنی یاد آن روز نخست عشق یعنی هر چه در آن یاد توست

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
در نگاهت چیزیست که نمیدانم چیست ؟
مثل آرامش بعد از یک غم ، مثل پیدا شدن یک لبخند
مثل بوی نم بعد از باران ، در نگاهت چیزیست که نمیدانم چیست ؟
من به آن محتاجم !