ناشناس ناشناس
می زنم کبریت بر تنهایی ام / تا بسوزد ریشۀ بی تابی ام افرادی که پسند کرده اند ( 5 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام هدیه های ناشناس ناشناس

هیچی

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار