سمیرا بانو
خدا همیشه با من است


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های سمیرا بانو
هدیه های سمیرا بانو

دوست دارم خداجون

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
سمیرا بانو سمیرا بانو
دل مرا شکستند و گفتند کارخداست ...
مانده ام خدای آنها مگه خدای من نبود؟!

سمیرا بانو سمیرا بانو
از گناهت می گذرم !
شاید خدا نتواند این جفای تو را نادیده بگیرد و
در رسوایی تو از من تواناتر است ...
خدا برای خائنین بی رحمترین است!

سمیرا بانو سمیرا بانو
گاهی ...
دلت به راه "نیست"
ولی سر به راهی...
خودت را میزنی به "آن راه "و میروی وهمه ،
چه خوش باورانه فکر می کنند..
که تو...
"روبراهی !..."

سمیرا بانو سمیرا بانو
و زمانی که دیده فرو بست بی هیچ آئینی به دل خاکش سپردند.
پس از او مرغکان میخوانند و گلها می رویند
اون آن لاشه برخاک سنگینی نکرد تا چه اندازه درد می بایست
تا اون این چنین سبک شود..

تقدیم به مادرم که خیلی زود ترکم کرد.
مامانی روز زن مبارک