فــرزاد آقایی
اگر دیگران را با زیباترین منشها و صفات بخوانیم چیزی از ارزش ما نمی کاهد بلکه او را دلگرم ساخته ایم آنگونه باشد که ما می گویم افرادی که پسند کرده اند ( 1 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های فــرزاد آقایی
هدیه های فــرزاد آقایی


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار