علی زارعی
به صدای سکوتم گوش میدم ! افرادی که پسند کرده اند ( 8 )


ویستا نیک
کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام هدیه های علی زارعی

instagram.com/a_m_zarei_110
telegram.me/a_m_zarei_110

لطفا صبر نمایید ...

...
دیوار
وی یا ااا وی یا ااا

علی زارعی علی زارعی علیک سلام

برایت بی الف خواهم فقط فردای بهتر را
تو اما آرزو کردی جهانم بی الف باشد ...