دهقان خلافکار
دختری بآ اسـآنس شیطنت:) افرادی که پسند کرده اند ( 5 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های دهقان خلافکار
هدیه های دهقان خلافکار


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
مهدی درویشی مهدی درویشی
Salam ,,, Khosh Omadi

رباب عبدالهی رباب عبدالهی
چرا خراب?

دهقان خلافکار دهقان خلافکار همینجوری امروز عشقم میکشه ممنون از هم دردیتاا

رباب عبدالهی رباب عبدالهی عشق تو چه چیزایی می کشه

دهقان خلافکار دهقان خلافکار خخخخخخخخخخخخخ دیه

رباب عبدالهی رباب عبدالهی دختر و پسر اصفهانی دوستیشون به هم میزنن پسره : حلالِد نیمیکونَم هر چی خرجِد کردم... دختره : چیچیا خرجم کردی؟عِز روزی اول تک زنگ میزدی که زنگِد بزنم روزی 5 تومن کارت شارژ منا تیغ میزِدی میرفتیم بیرون میبردیم لبی رودخونه میگفتی هوا بخور , هوا خوبِس یبارم که بردیم کافی شاپ افتتاحیه کافی شاپیه بود مُفتی بود برامون... دیگه چیچی میگوی؟؟ پسراصفهانی : عا احساساتی پاکما چیچی میگوی که خرجِد کردم؟؟

دهقان خلافکار دهقان خلافکار خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

مژگان بانو مژگان بانو دمـِ پسره گرمـ...

مهرداد قانع مهرداد قانع احساساتی پاکِشا چی کا میخواد بوکونِد ؟؟؟

مهدی درویشی مهدی درویشی :|