یه پسر دپرس عصبی
خدایا دل و زبانم را یکی کن نمیخواهم فرشتگانت به چشم منافق نگاهم کنند افرادی که پسند کرده اند ( 1 )


GSM
کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام هدیه های یه پسر دپرس عصبی


لطفا صبر نمایید ...

...
دیوار
تنهاییم را به گردن هیچکس نمی اندازم
گردن هیچکس تاب این همه سنگینی را ندارد !

نا امید نیستم نا امید نیستم خدا با ماست.پس تنها نیستیم...

کاش میشد سر نوشت را از سر نوشت...
سر نوشتی که برای ما بد نوشت...

هزار بار هم از این شانه با آن شانه بغلتی!
این شب صبح نمی شود!
وقتی دلتنگ باشی!

نا امید نیستم نا امید نیستم بدتر ازون اینه که دلتنگیتو به کسی نگفته باشی.