کتایون طاهرخانی
چیزی ک به التماس الوده باشد نمیخواهم...حتی زندگی..!


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام هدیه های کتایون طاهرخانی


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
لیدی کورد لیدی کورد
خوش اومدی کتایون

کتایون طاهرخانی کتایون طاهرخانی سپاس دوستم

شادی شجاعی شادی شجاعی
خوش اومدی کتایون جان عزیز

کتایون طاهرخانی کتایون طاهرخانی خیلی ممنوووونم عزیزم:*

شادی شجاعی شادی شجاعی خواهش میکنم جانم

شادی شجاعی شادی شجاعی اگر اشتباه نکنم شما باید از دوستان تاکستانی ما باشی؟؟

کتایون طاهرخانی کتایون طاهرخانی بله درسته ... ولی من شمارو میشناسم؟!!

شادی شجاعی شادی شجاعی نه منم شمارو نمیشناسم..از فامیلیتون حدس زدم باید تاکستانی باشین.من دوستای تاکستانی خیلی خوبی دارم

کتایون طاهرخانی کتایون طاهرخانی اهاااا بله طاهرخانی تو تاکستان زیاده به هرحال از اشنایییتون خوشوقتم))

شادی شجاعی شادی شجاعی بله درسته...منم خیلی خوشحالم از اشنایت دوست خوبم

مهرزاد آرین منش مهرزاد آرین منش سلام منم از آشنایتون خیلی خوشحالم خخخخخخخ

شادی شجاعی شادی شجاعی

مهرزاد آرین منش مهرزاد آرین منش سلام چرا ناراحتی شادی خانم

شادی شجاعی شادی شجاعی ببخشید نمیدونم چرا افکت های من اشتباه میاد همش

رضا سعادت نژاد رضا سعادت نژاد
آسمان گو ندهد کام چه خواهد بودن / یا حریفی نشود رام چه خواهد بودن.
حاصل از کشمکش زندگی ای دل نامی است / گو نماند ز من این نام چه خواهد بودن.
آفتابی بود این عمر ولی بر لب بام / آفتابی به لب بام چه خواهد بودن.
نابهنگام زند نوبت صبح شب وصل / من گرفتم که بهنگام چه خواهد بودن.
چند کوشی که به فرمان تو باشد ایام / نه تو باشی و نه ایام چه خواهد بودن.
گر دلی داری و پابند تعلق خواهی / خوشتر از زلف دلارام چه خواهد بودن.
شهریاریم و گدای در آن خواجه که گفت / خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن ... .

کتایون طاهرخانی کتایون طاهرخانی چند کوشی ک ب فرمان تو باشد ایام / ن تو باشی و ن ایام چه خواهد بودن... بی نظیر بود سپاس

کتایون طاهرخانی کتایون طاهرخانی
اسمان ابری نیست
ابی ابی است
فقط باران میبارد
چترهارا رها کنید
بگذارید باران
ابرهای سیاه دلتان را ابی کند
من چترم را روزهاست رها کردم